maandag 23 september 2013

Kennissessie Bouwcompleet 2013: Voorkomen is beter

Als ondernemer maakt u veel mee. Vaak zijn het leuke, inspirerende zaken en daar gaat uw aandacht natuurlijk dan ook naar uit. Maar soms loopt u ook tegen problemen aan. Problemen, waar u niet op zit te wachten en die wellicht eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Hoe? Dat leert u tijdens onze kennissessie:

Voorkomen is beter dan genezen

Tijdens de vakbeurs Bouw Compleet 2013 in Hardenberg verzorgen advocaat Yvonne Schrader van Schrader Advocaten, Francine Meijerink van BoitenMeijerink Gerechtsdeurwaarders en Henk Buitenhuis van de Care Group voor u een boeiende een leerzame kennissessie. Tijdens deze sessie besteden zij aandacht aan de meest voorkomende problemen die u geld kosten: wanbetalers en zieke werknemers. En natuurlijk geven zij u tips en trucs om deze problemen te voorkomen.


Wanbetalers

Goede algemene voorwaarden kunnen veel (betalings)problemen voorkomen. Hierin kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u eigenaar blijft van de geleverde goederen zolang deze nog niet zijn betaald (eigendomsvoorbehoud). Of dat de afnemer incassokosten verschuldigd is als hij niet op tijd betaalt. U moet de algemene voorwaarden wel tijdig aan de klant overhandigen, anders gelden ze niet. Yvonne Schrader vertelt u meer over dit onderwerp.

Uw klanten zullen het al snel merken als u uw debiteurenbeheer niet goed op orde hebt. Zij zijn in dat geval ook minder gemotiveerd om uw facturen snel te betalen. Maak daarom werk van goed debiteurenbeheer. Het kan zijn dat u er zelf geen tijd voor hebt om late betalers aan te manen. Of dat u gewoon niet goed bent in het schriftelijk of telefonisch benaderen van uw klanten. Besteed dit dan uit aan iemand binnen uw organisatie of extern. Het moet hierbij gaan om iemand die zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren en desnoods harde afspraken met klanten kan maken. Francine Meijerink vertelt u over het nut en de noodzaak van een goed debiteurenbeheer en geeft u tips om dit in uw organisatie op te nemen.

Verzuim


U heeft als organisatie te maken met zieke werknemers. Dit kan gaan om kort, frequent, grijs, middellang of langdurig verzuim. Net als u alles voor elkaar heeft, wordt u geconfronteerd met (langdurig) zieke medewerkers. Dit brengt veel kosten en regelwerk met zich mee. Henk Buitenhuis vertelt u onder meer over de verzuimanalyse. Dit gebeurt door onderzoek naar de organisatie, de arbeidsomstandigheden en het gedrag van de medewerkers rondom verzuim. Daarmee krijgt u grip op de wettelijke taak om regie te voeren over de verzuimbegeleiding. En kunt u het beste resultaat boeken, juist waar het gaat om een ‘vastgelopen’ traject. De Care Group is Arbouw gecertificeerd, een garantie om u optimaal te kunnen bijstaan.

Het belooft een leuke en boeiende middag te worden. Meld u nu alvast aan, want het aantal plaatsen is beperkt!

Waar?
Evenementenhal Hardenberg, zaal 2

Wanneer?
Woensdag 9 oktober 2013

Hoe laat?
Vanaf 15.00 tot 16.00 uur, vanaf
14.45 uur ontvangst met koffie.

Netwerkborrel
Vanaf 16.00 uur  is er gelegenheid om samen verder te praten, onder het genot van een drankje. 

De toegang is gratis! 

Aansluitend kunt u ook gratis de beurs bezoeken.

Aanmelden kan via alberts@schrader.nl, maar u mag op 9 oktober ook gewoon binnen komen lopen. We zien uit naar uw komst!

woensdag 18 september 2013

Sommatiebrief voldoende voor innen incassokosten

Voor het innen van de forfaitaire vergoeding voor buitengerechtelijke kosten bij de consument is een sommatiebrief en het verstrijken van de daarin genoemde (minimaal) 14 dagen betalingstermijn, voldoende. 

Volgens het Hof Arnhem Leeuwarden is voor de verschuldigdheid van incassokosten niet nodig, dat nadere incassohandelingen hebben plaatsgevonden.

Het volledige arrest is hier te lezen. 

Update 4 november 2014:

Prejudiciële vraag in zaak vergoeding incassokosten
Arnhem, 4-11-2013

De rechtbank heeft in een vonnis van 23 oktober 2013 geoordeeld dat er aanleiding is om de Hoge Raad een prejudiciële vraag te stellen. Het gaat in deze zaak om een vordering tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van een consument.
De schuldeiser heeft alleen de wettelijke voorgeschreven aanmaning (art. 6:96 lid 6 BW) verzonden. Deze aanmaning wordt ook wel een 14-dagenbrief genoemd. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft in een arrest van 17 september 2013 geoordeeld dat dit voldoende is voor toewijzing van een dergelijke vordering.

Rapport

Maar op 7 oktober 2013 hebben twee landelijke overlegorganen van rechters, het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) en het Landelijk Overleg van de Voorzitters van de Civiele sectoren van de Hoven (LOVC-hoven), ingestemd met een rapport getiteld BGK-Integraal. Dit rapport, opgemaakt door een werkgroep uit de rechterlijke macht, is een inventarisatie van de beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten.

In dat rapport wordt tot uitgangspunt genomen dat na het verzenden van de wettelijk voorgeschreven aanmaning nog minimaal één incassohandeling moet worden verricht om voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten in aanmerking te komen. De rechtbank is op grond hiervan van plan een prejudiciële vraag over de uitleg van art. 6:96 lid 6 BW te stellen.

Prejudiciële vraag

De vraag luidt: Dient art. 6:96 lid 6 BW te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (14-dagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?


De schuldeiser wordt nu eerst, volgens de daarover in de wet opgenomen regels, in de gelegenheid gesteld om zich over dit voornemen uit te laten.

bron rechtspraak.nl

dinsdag 3 september 2013

maandag 2 september 2013

Kennissessie Bouw Compleet 2013: Voorkomen is beter dan genezen

Als ondernemer maakt u veel mee. Vaak zijn het leuke, inspirerende zaken en daar gaat uw aandacht natuurlijk dan ook naar uit. Maar soms loopt u ook tegen problemen aan. Problemen, waar u niet op zit te wachten en die wellicht eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden. Hoe? Dat leert u tijdens onze kennissessie:

Voorkomen is beter dan genezen

Tijdens de vakbeurs Bouw Compleet 2013 in Hardenberg verzorgen advocaat Yvonne Schrader van Schrader Advocaten, Francine Meijerink van BoitenMeijerink Gerechtsdeurwaarders en Henk Buitenhuis van de Care Group voor u een boeiende een leerzame kennissessie. Tijdens deze sessie besteden zij aandacht aan de meest voorkomende problemen die u geld kosten: wanbetalers en zieke werknemers. Een natuurlijk geven zij u tips en trucs om deze problemen te voorkomen.

Wanbetalers

Goede algemene voorwaarden kunnen veel (betalings)problemen voorkomen. Hierin kunt u bijvoorbeeld opnemen dat u eigenaar blijft van de geleverde goederen zolang deze nog niet zijn betaald (eigendomsvoorbehoud). Of dat de afnemer incassokosten verschuldigd is als hij niet op tijd betaalt. U moet de algemene voorwaarden wel tijdig aan de klant overhandigen, anders gelden ze niet. Yvonne Schrader vertelt u meer over dit onderwerp.

Uw klanten zullen het al snel merken als u uw debiteurenbeheer niet goed op orde hebt. Zij zijn in dat geval ook minder gemotiveerd om uw facturen snel te betalen. Maak daarom werk van goed debiteurenbeheer. Het kan zijn dat u er zelf geen tijd voor hebt om late betalers aan te manen. Of dat u gewoon niet goed bent in het schriftelijk of telefonisch benaderen van uw klanten. Besteed dit dan uit aan iemand binnen uw organisatie of extern. Het moet hierbij gaan om iemand die zowel mondeling als schriftelijk goed kan communiceren en desnoods harde afspraken met klanten kan maken. Francine Meijerink vertelt u over het nut en de noodzaak van een goed debiteurenbeheer en geeft u tips om dit in uw organisatie op te nemen.

Verzuim


U heeft als organisatie te maken met zieke werknemers. Dit kan gaan om kort, frequent, grijs, middellang of langdurig verzuim. Net als u alles voor elkaar heeft, wordt u geconfronteerd met (langdurig) zieke medewerkers. Dit brengt veel kosten en regelwerk met zich mee. Henk Buitenhuis vertelt u onder meer over de verzuimanalyse. Dit gebeurt door onderzoek naar de organisatie, de arbeidsomstandigheden en het gedrag van de medewerkers rondom verzuim. Daarmee krijgt u grip op de wettelijke taak om regie te voeren over de verzuimbegeleiding. En kunt u het beste resultaat boeken, juist waar het gaat om een ‘vastgelopen’ traject. De Care Group is Arbouw gecertificeerd, een garantie om u optimaal te kunnen staan.

Het belooft een leuke en boeiende middag te worden. Meld u nu alvast aan, want het aantal plaatsen is beperkt!

Waar?
Evenementenhal Hardenberg, zaal 2

Wanneer?
Woensdag 9 oktober 2013

Hoe laat?
Vanaf 15.00 tot 16.00 uur (welkom
 vanaf 14.45 uur).

Netwerkborrel
Vanaf 16.00 uur  is er gelegenheid om samen verder te praten onder het genot van een drankje. 

De toegang is gratis! 

Aansluitend kunt u gratis de beurs bezoeken.

Aanmelden kan via alberts@schrader.nl, maar u mag op 9 oktober ook gewoon binnen komen lopen. We zien uit naar uw komst!