maandag 26 augustus 2013

De beste tips voor wie weinig tijd heeft

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

De beste tips voor wie weinig tijd heeft 

Door John Vrakking

Dagelijks krijg ik te maken met cursisten uit alle denkbare beroepen die kampen met hetzelfde. Ze hebben te veel te doen en te weinig tijd om het uit te voeren. In mijn training heb ik dan een hele dag om ze te leren hoe daarmee om te gaan. Deze korte column is daarvoor te kort, dus ik ga u een noodgreep leren. Het is Time-Management ‘quick and dirty’…

Soms lijken de bergen werk niet te overzien. Het lijkt dan ook het meest voor de hand te liggen om maar direct aan de slag te gaan. Hoe weet u dan waarmee het meest bereikt? Simpel: de meeste vooruitgang boekt u door even stil te staan.

1. Inventariseer al uw taken
Neem even rust en maak om te beginnen een ToDo-lijst of actielijst. Daarop moeten doe-dingen staan, taken die u kunt uitvoeren. Pas op dat u er geen projecten op zet: dat zijn containers vol taken, die eerst terugvertaald moeten worden naar behapbare brokken. Pas dan mogen die afzonderlijke taken op uw lijstje komen.

2. Filter uw lijstje 
Er is een groot verschil tussen ‘alle dingen die gedaan moeten worden’ en ‘uw takenlijst’. Zelfs als u een éénmanszaak heeft, staat nergens geschreven dat u alles zelf moet doen. Delegeer of besteed zaken uit waar u geen tijd voor heeft. Of waar iemand anders beter in is. 

3. Werk op papier
Probeer niet alles te onthouden, werk op papier. Uw hoofd is bedoeld om na te denken, niet om taken in op te bergen. Dingen die u probeert te onthouden zakken weg. U kunt ze niet reproduceren op het moment dat u ze nodig heeft. Om toch weer omhoog te borrelen op de meest onbruikbare momenten… Maak uw hoofd leeg en schrijf alles naar een papieren To-Do-list. Of gebruik uw telefoon of de takenlijst in Outlook op uw PC. 

4. Maak keuzes
Een ToDo-lijst geeft u zicht op de werkvoorraad, maar er gebeurt nog niets. Daarvoor zult u eerst keuzes moeten maken uit de taken op de lijst. U moet prioriteiten stellen. 
Ik ga er vanuit dat u druk bent en geen tijd heeft voor filosofisch Time-Management. Ik geef u daarom een quick-win oplossing. Stel u zelf de vraag: ‘wat kan ik vandaag doen dat onze bedrijfsdoelstellingen het meest vooruit helpt?’. Wees eerlijk!

5. Aan de gang
Neem één of twee taken van de lijst om vandaag af te werken. Blok in uw agenda voor elk daarvan anderhalf uur af. Ga er mee om alsof het afspraken zijn met een bezoeker: uw telefoons uit, uw email uit, geen binnenlopers. Zorg dat u ongestoord kunt werken. Werk daarna de opgehoopte vragen af en neem de volgende taak bij de kop. Wie op deze manier zorgt dat er tijd is om geconcerteerd te werken, kan steeds productieve spurtjes maken.

Ik hoop u met deze vijf tips het inzicht te hebben gegeven hoe u met minder moeite dichterbij werkelijke resultaten kunt komen. Succes!

John Vrakking is trainer, inspirator en spreker. Hij leert u meer uit uw tijd te halen in minder tijd. Hij geeft al bijna twintig jaar trainingen in time-, team- en strategisch management. Over Time-Management schrijft op managersonline.nl, in dagblad Tubantia en op www.johnvrakking.nl/timemanagement. E-mail: john@johnvrakking.nl

zaterdag 24 augustus 2013

Kredietcrisis geen onvoorziene omstandigheid

Een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ wordt door de rechtspraak streng getoetst. Het uitgangspunt is immers, dat partijen trouw moeten zijn aan het gegeven woord. In diverse procedures wordt betoogd, dat de kredietcrisis deze strenge toets zou moeten kunnen doorstaan. De uitkomst dan zou moeten zijn, dat trouw aan het gegeven woord moet wijken en een overeenkomst gewijzigd of zelfs ontbonden kan worden. De rechtspraak heeft in diverse uitspraken de lijn uitgezet, dat de kredietcrisis in beginsel geen onvoorziene omstandigheid is. 

Ook de rechtbank Amsterdam was hiervan niet te overtuigen. Onderwerp van geschil was onder meer de verschuldigdheid van reserveringsvergoedingen door een projectontwikkelaar aan de gemeente Amsterdam. De projectontwikkelaar weigerde deze te betalen en stelde, dat de reserveringsvergoeding torenhoog was en een gunstige markt veronderstelde. De crisis raakte de ontwikkeling, afname en financiering van de door de gemeente in de overeenkomst voorgeschreven bebouwing in extreme mate, aldus de projectontwikkelaar.

Het beroep op onvoorziene omstandigheden van de projectontwikkelaar is door de rechtbank van tafel geveegd. De rechtbank overwoog, dat de projectontwikkelaar een ervaren en professionele speler op de vastgoedmarkt is en in die hoedanigheid is zij akkoord gegaan met de overeenkomst en alle voorwaarden. Bovendien heeft de overeenkomst naar zijn aard een speculatief karakter. De projectontwikkelaar heeft een risico genomen, want de markt kan altijd omslaan. De rechtbank oordeelde, dat de veranderde marktomstandigheden tengevolge van de crisis geheel voor rekening van de projectontwikkelaar komen. 

vrijdag 23 augustus 2013

Informatieavond ontslagrecht voor werknemers

Op donderdag 26 september 2013 organiseert Schrader Advocaat een gratis informatieavond “ontslagrecht”, speciaal bedoelt voor werknemers.

Uw werkgever mag u niet zomaar ontslaan. Hij moet daar een goede reden voor hebben en zich houden aan de regels uit het ontslagrecht. Maar wat zijn deze regels eigenlijk? Tijdens de informatieavond vertellen wij u uw rechten.

Het kabinet is van plan om het ontslagrecht te vereenvoudigen, zodat de arbeidsmarkt weer in beweging komt. Maar wat betekent dit voor u? 

Wij nodigen u van harte uit voor deze informatieavond. 

Waar       : Europaweg 9 in Heerde
Wanneer:  donderdag 26 september 2013 
Tijdstip    : vanaf 19.30 tot 21.00 uur

De toegang is gratis!

Aanmelden mag, maar hoeft niet, via e-mail: alberts@schrader.nl

We zien uit naar uw komst!