maandag 6 januari 2014

Schrader Advocaat juridisch adviseur NIBV

Yvonne Schrader is juridische adviseur geworden voor de leden van het Nederlands Informatiecentrum Bodembeschermende Voorzieningen (NIBV). 

NIBV is een vereniging waar bedrijven bij zijn aangesloten die bodembescherming, het voorkomen van bodemverontreiniging, belangrijk vinden. Voor de aangesloten bedrijven worden de belangen behartigd en wordt de vereniging breed vertegenwoordigd. NIBV is ook een informatiecentrum waarbij iedereen terecht kan met vragen over bodembeschermende voorzieningen. 

Schrader Advocaat is gespecialiseerd in het werkterrein van van NIBV en kan de leden dus deskundig adviseren. Yvonne Schrader heeft tijdens eerdere ledenvergaderingen actuele en herkenbare onderwerpen besproken, waarna beide organisaties hebben besloten om een meer structurele samenwerking aan te gaan. Door vroegtijdig juridisch advies te vragen kunnen immers eventuele problemen voorkomen of opgelost worden. Beide organisaties zien de meerwaarde van deze samenwerking.