vrijdag 28 juni 2013

Hoezo vertrouwen? Column van Bart Hendriks

Een groot deel van de BV Nederland lijdt op dit moment het meest van het lijden dat men vreest. Er zijn grote zorgen over de (nabije) toekomst en daarom zijn we allemaal, naar goed calvinistisch gebruik, in de zuinigheidsmodus geschoten.

Door Bart Hendriks [1]


Hierdoor krijgen we dus precies datgene wat we willen voorkomen. Onze branche lijdt inmiddels al wel serieus. De omvang van de ellende is enorm. Dit komt het vertrouwen in de nabije toekomst zeker niet ten goede.

Het gebrek aan vertrouwen is daarmee tegelijk de oorzaak en het gevolg van al deze problemen. In het boek van Stephen M.R. Covey met de titel The Speed of Trust neemt deze schrijver ons mee in de complexiteit van het onderwerp vertrouwen. Herstel gaat via de route: “Vertrouwen in jezelf” en dan via verschillende stappen naar uiteindelijk weer “maatschappelijk vertrouwen”. Zijn basisadvies start dus feitelijk met: Verbeter de wereld en begin bij jezelf.

Op dat punt is nog veel werk te doen. Ik zie momenteel namelijk erg veel zaken die gericht zijn op de korte termijn (het overleven) en die onze branche ver terugwerpen als het gaat om vertrouwen. Elke dag hoor ik weer nieuwe voorbeelden die ons verder het drijfzand in doen zakken en zeker niet bijdragen aan het zo gewenste vertrouwen. U wilt voorbeelden? Wat vindt u van gefikste faillissementen met wonderbaarlijke doorstarts, laakbaar betalingsgedrag naar zzp’ers/leveranciers/onderaannemers en gebrekkige betalingen aan medewerkers? Het gebeurt elke dag en het is onaanvaardbaar.

Overigens dragen veel opdrachtgevers evenmin bij aan het herwinnen van vertrouwen door oneigenlijk te profiteren van de huidige situatie. De tenderprocedures die zij volgen leiden alleen maar tot dumpprijzen (door mij op deze plek ooit kamikaze-offertes genoemd) waarop een inschrijver nooit fatsoenlijk kan functioneren.

We moeten ons beseffen dat we samen een geweldig vak hebben, dat een goede bijdrage kan leveren om de BV Nederland te onderhouden en klaar maakt voor de toekomst. Met dat beeld voor ogen heb ik er, ondanks alles, wel vertrouwen in!

[1] Bart Hendriks is Algemeen directeur van Hendriks Coppelmans Bouwgroep. Dit artikel is eerder gepubliceerd in Cobouw en is met goedkeuring van betrokkenen op onze website geplaatst. 

donderdag 27 juni 2013

De nieuwe Wet Bibob treedt op 1 juli in werking

De nieuwe wet Bibob (Bevordering Intergriteitsbeoordelingen Openbaar Bestuur) treedt in werking. De huidige wet wordt per 1 juli uitgebreid zodat onder andere vastgoedtransacties en huisjesmelkerij getoetst kunnen worden. Daarnaast zijn de administratieve lasten voor ondernemers verminderd en zorgt de wet ervoor dat overheden Bibob meer uniform uitvoeren. Tegelijkertijd hebben gemeenten meer ruimte gekregen om Bibob toe te passen naar hun lokale behoefte, doordat zij Bibob kunnen toepassen op iedere gemeentelijke vergunning. De wet Bibob voorkomt dat de overheid ongewenst meewerkt aan criminaliteit.

De Wet Bibob was al van toepassing op vergunningen voor evenementen, horeca, bordelen, coffeeshops, bouw en milieugunningen. Daar zijn nu bij gekomen: vergunningen voor kamerverhuurders, vastgoedtransacties van de (rijks)overheid, vergunningen voor strategische goederen (o.a. wapens) en kansspelexploitatievergunningen. In de nieuwe wet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid en vrijheid om maatwerk in de toepassing te bevorderen. Doordat de lokale problematiek kan verschillen mogen zij zelf bepalen op welke gemeentelijke vergunningen zij Bibob willen toepassen.

Criminele organisaties maken soms misbruik van vergunningen, subsidies en aanbestedingen om zo illegaal verdiend geld wit te wassen. De Wet Bibob biedt bestuursorganen, zoals gemeenten, provincies en het Rijk, de mogelijkheid om criminele activiteiten aan te pakken. Zo kunnen bestuursorganen vergunningen, subsidies en aanbestedingen weigeren, wanneer blijkt dat achter de aanvraag een criminele activiteit schuil gaat. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het vermoeden bestaat dat de aanvrager of financiers met de vergunning geld gaan witwassen of er criminele feiten mee gaan plegen. Ook wordt onderzocht of er niet sprake is van een stroman-constructie.

Bestuursorganen kunnen met behulp van Bibob de achtergrond van een bedrijf of persoon laten onderzoeken. De uitvoering wordt verbeterd door het verminderen van de administratieve lasten voor zowel gemeente als aanvrager en meer uniformiteit in het proces. Daarnaast zullen RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) een actievere rol bij de toepassing van Bibob krijgen.

woensdag 26 juni 2013

Nieuwsbrief Schrader Advocaten juni 2013

Onze nieuwsbrief TerZake staat weer online. Hierin onder meer een bijdrage van estatecoach Monique Wijnhoven over uw huwelijkse voorwaarden en een verslag van ons bezoek aan de bijeenkomst Slim Energie Thuis, een ambitieuze samenwerking van overheid en (vak-)organisaties om in de provincie Overijssel 10.000 woningen energiezuinig te maken. 

dinsdag 25 juni 2013

Aandacht voor arbitrage

Het jaarverslag van de Raad van Arbitrage 2012 is verschenen. Hierin een interview met Gerard Meijer, hoogleraar arbitragerecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij NautaDutilh: “Arbitrage heeft in zijn algemeenheid grote voordelen boven geschillenbeslechting via de rechter. Dat komt onder andere doordat de complexiteit van allerlei processen in onze maatschappij fors is toegenomen. Dat geldt zeker voor de bouw. Ketens van betrokken partijen zijn langer en overschrijden ook steeds vaker nationale grenzen."

Het volledige interview staat in het jaarverslag Raad van Arbitrage voor de Bouw 2012.
Jaarverslag RvA 2012

maandag 24 juni 2013

NieuweWetten app

Als ondernemer tijdig weten wat er voor u verandert? Installeer dan de NieuweWetten app. Deze app attendeert u op wetswijzigingen en nieuwe regels. U krijgt een melding wanneer iets verandert dat voor u belangrijk is. Belastingzaken, personeel of verkoop? Kies zelf de onderwerpen die voor u relevant zijn. De app geeft u een melding op maat.

Via deze website kunt u de app downloaden: http://www.antwoordvoorbedrijven.nl/app

Wat kunt u allemaal doen met deze app:


U kunt zelf aangeven van welke wetswijzigingen en nieuwe regels u op de hoogte gehouden wilt worden. Activeer de alertfunctie door één of meerdere onderwerpen uit het menu op 'aan' te zetten. U kunt ook bepalen wanneer u de meldingen wilt ontvangen. Kies 2 maanden, 1 maand en/of 1 week van tevoren. U kunt ook een alert krijgen op de ingangsdatum zelf.

Wetswijzigingen en nieuwe regels lezen

Navigeer via een onderwerp naar wetswijzigingen en nieuwe regels. Met de pijltjes of de veegbeweging kunt u tussen de wetswijzigingen en nieuwe regels navigeren. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de website van Antwoord voor bedrijven.


Welke wetswijzigingen en nieuwe regels vindt u in de app?

In de app vindt u wetswijzigingen en nieuwe regels die nog moeten ingaan. Ook vindt u wetswijzigingen en nieuwe regels die de laatste 6 maanden zijn ingegaan.
Informatie in uw digitale agenda

U kunt de wetswijzigingen en nieuwe regels die nog niet zijn ingegaan, direct in uw digitale agenda plaatsen. Gebruik hiervoor de knop agenda onder 'Deel dit' onderaan de pagina.
Informatie delen

U kunt de wetswijzigingen en nieuwe regels delen met anderen via Facebook, Twitter, LinkedIn of e-mail. Gebruik hiervoor de knoppen onder 'Deel dit' onderaan de pagina.


woensdag 19 juni 2013

Nieuwe rol arbiter bij grote bouwprojecten?

De Raad van Arbitrage (RvA) onderzoekt de mogelijkheden om arbiters te laten meelopen tijdens de uitvoering van grote bouwprojecten.

Zij kunnen bij dreigende conflicten tussen opdrachtgever en aannemer bindende uitspraken doen. Dat zegt voorzitter Klaas Mollema van de Raad van Arbitrage. Binnenkort start een aantal proefprojecten waarbij de nieuwe rol van de arbiter in de praktijk zal worden beproefd.


Cobouw, 19 juni 2013

dinsdag 18 juni 2013

Gastbloggers

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

De eerste bijdrage is van mr. Monique M.J.M. Wijnhoven. Monique Wijnhoven is 15 jaar werkzaam geweest als kandidaat-notaris, met name op het gebied van het vastgoed. Zij houdt zich nu bezig met estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft de leergang executele bij de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) met goed gevolg afgerond en is nu lid van de NOVEX.

Ondernemers, let op uw huwelijk

Ondernemers, let op uw huwelijk!

Door mr. Monique M.J.M. Wijnhoven[1]

Wees gerust, ik gebruik deze "pakkende" kop niet om me met de liefdesrelatie tussen u en uw echtgenoten te gaan bemoeien maar wel om te wijzen op het belang van juiste, lees actuele huwelijksvoorwaarden voor ondernemers.

Stelt u zich kort de vraag hoe lang u al gehuwd bent, grote kans dat uw huwelijksvoorwaarden ook van dezelfde leeftijd zijn. Maar, lopen de huwelijksvoorwaarden nog wel in de pas met de ontwikkelingen die zich binnen uw huwelijk en binnen uw onderneming hebben plaatsgevonden? Stel, u heeft destijds bij het opstellen van de huwelijks voorwaarden een jaarlijkse verrekening van bepaalde inkomsten met uw echtgenote afgesproken. Heeft u zich als ondernemer/echtgenoot hieraan gehouden? Het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Heeft u niet verrekend tijdens het huwelijk en had u dat wel moeten doen op grond van de huwelijks voorwaarden dan bestaat er een kans dat bij de echtscheiding alsnog verrekend moet worden. En dat kan een lastige aangelegenheid worden omdat achteraf door u als ondernemer bewezen moet worden welke zaken privé zijn en welke tot het ondernemingsvermogen behoren.

De Wet neemt namelijk tot uitgangspunt dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is geacht wordt gemeenschappelijk te zijn, behoudens tegenbewijs. En dat moet u gaan leveren. Maar dat was niet wat u als ondernemer voor ogen stond toen u voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden te laten opstellen.

Resultaat van het niet uitvoeren van een verrekenbeding kan zijn dat bij een eventuele echtscheiding de aanstaande ex-echtgenoot achterover leunt en afwacht of u als ondernemer slaagt in deze bewijslast. Zo niet, dan wordt al het vermogen bij einde van het huwelijk (inclusief het ondernemingsvermogen!) door de helft gedaan en gedeeld.

Let dus goed op uw huwelijk, eh, huwelijksvoorwaarden. En wijzig deze zonodig voordat het te laat is. Sinds 2012 is de procedure voor een dergelijke wijziging een stuk eenvoudiger. Een bezoek aan de notaris volstaat, voorafgaande goedkeuring van de rechtbank is zelden meer nodig.

[1] Monique Wijnhoven is 15 jaar werkzaam geweest als kandidaat notaris, met name op het gebied van het vastgoed. Zij houdt zich nu bezig met estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft de leergang executele bij de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) met goed gevolg afgerond en is nu lid van de NOVEX.
Wijnhoven EstateCoach, 0578-843925/0653878599, info@estatecoach.nl.

maandag 17 juni 2013

Commissie van Aanbestedingsexperts

Overheden en andere publiekrechtelijke organisaties, maar ook bepaalde overheidsbedrijven zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012. Alleen klachten over aanbestedingen die na 1 april 2013 bekend gemaakt zijn kunnen aan de commissie worden voorgelegd.

Een ondernemer die deelneemt aan zo’n procedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Omgekeerd kunnen aanbestedende organisaties klagen over het gedrag van deelnemende ondernemingen.

De Commissie van Aanbestedingsexperts onderzoekt of zij een bemiddelende rol kan spelen of brengt een niet-bindend advies uit aan betrokken partijen hoe de klacht opgelost zou kunnen worden.
De website van de Commissie van Aanbestedingsexperts vindt u hier: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/

woensdag 12 juni 2013

‘Kwaliteit duizenden schoolgebouwen holt achteruit’

Van de tienduizend schoolgebouwen in Nederland in het basis- en speciaal onderwijs is tachtig procent sterk verouderd. Ook de kwaliteit van faciliteiten zoals verwarming en sanitair is vaak onvoldoende. Geld om de gebouwen te renoveren is er niet of onvoldoende.
Per 1 januari 2015 komt daar op zich enige verbetering in, zegt Gertjan van Midden van de PO Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. “Het kabinet Rutte II heeft besloten om 256 miljoen euro uit het Gemeentefonds over te hevelen naar schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.”
Per jaar keert het Ministerie van Binnenlandse Zaken 1,66 miljard uit aan de gemeenten via het Gemeentefonds. Vijftien procent daarvan is bestemd voor de huisvesting van scholen. Maar Van Midden meldt: “Uit onderzoek blijkt dat het geld voor onderwijshuisvesting wordt uitgegeven aan andere zaken. En dat terwijl die 256 miljoen euro daarvoor wel is bestemd. Het kabinet heeft daarom besloten dat dit bedrag niet meer ten goede komt aan het Gemeentefonds, maar rechtstreeks naar het primair onderwijs gaat. Schoolbesturen kunnen daardoor straks zelf beschikken over extra financiële middelen.”

Geen afdoende oplossing

Van Midden noemt die maatregel een verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Maar het is geen afdoende oplossing voor het probleem van verouderde schoolgebouwen, die een gemiddelde leeftijd hebben van 35 jaar. “Het probleem van achterstallig onderhoud van al die tienduizend scholen los je niet zomaar even op.“
“Om het totale scholenbestand te kunnen upgraden naar de huidige standaard is veel meer dan die 256 miljoen euro nodig. Wat er nu aan geld vrijkomt, geeft wel een goede aanzet om de verouderde onderwijshuisvesting aan te pakken. En daarmee gaat tegelijk ook een impuls uit richting de bouw”, zo weet Van Midden. Ook brancheorganisatie Bouwend Nederland heeft bij herhaling benadrukt dat investeringen in scholenbouw goed voor Nederland en de bouw zijn.

Helemaal geen geld voor renovatie

“Per jaar bouwen we in Nederland zo’n honderd nieuwe scholen in het primair onderwijs. Een aantal dat door de economische crisis en bezuinigingen verder onder druk komt te staan. Voor levensduur verlengende renovatie van bestaande schoolgebouwen is nu helemaal geen geld. Met als gevolg dat de kwaliteit van oude schoolgebouwen steeds verder achteruit holt.”
“Als PO Raad begrijpen we dat de gemeentelijke budgetten sterk onder druk staan. En dat gemeenten vaak noodgedwongen op schoolhuisvesting bezuinigen”, zo stelt Van Midden. “Maar een positief signaal is het natuurlijk niet. Wij juichen het alleen maar toe dat er straks 256 miljoen euro naar de schoolbesturen gaat. Die kunnen daardoor zelf initiatieven nemen om iets aan de kwaliteit van de huisvesting te doen.”

Groot onderhoud aan buitenkant

Van Midden: “Naast die 256 miljoen euro wordt per 1 januari 2015 nog een bedrag uit het Gemeentefonds overgeheveld naar schoolbesturen in het primair onderwijs. Dit betreft het budget in het Gemeentefonds voor onderhoud aan het exterieur van schoolgebouwen.”
Basisscholen ontvangen tot nu toe voor het onderhoud van hun gebouw uit twee bronnen geld, legt Van Midden uit. “Voor het interieur krijgt het schoolbestuur geld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, OCW. Maar voor groot onderhoud aan het exterieur zijn gemeenten verantwoordelijk. Met deze overheveling kunnen schoolbesturen straks zonder gemeentelijke bemoeienis onderhoudsprioriteiten stellen. De PO Raad vindt ook dit een goede zaak.”

bron: www.bouwendnederland.nl

dinsdag 11 juni 2013

Aanpak duurzaam GWW

Gisteren hebben diverse partijen de Green Deal gww ondertekend. Het doel van de Green Deal Duurzaam gww is om alle infrastructuur en gebiedsontwikkelingen duurzaam aan te pakken en uit te werken.

Alle bouwministers, waterschappen, ProRail en diverse provincies en gemeenten én relevante brancheverenigingen in de bouw zetten hun handtekening om die ambitie waar te maken. Voor dit jaar verbinden de opdrachtgevers zich aan minimaal dertig pilots om het optimum te zoeken tussen ‘people, planet en profit’.

Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Defensie beloven standaard te kiezen voor een duurzame aanpak bij de aanleg van nieuwe wegen en bij gebiedsontwikkeling. Het ambitieweb, omgevingswijzer, DuboCalc en CO2-prestatieladder zijn de instrumenten waarmee partijen zichzelf dwingen in een vroeg stadium na te denken over duurzaamheid en de benodigde partijen bij elkaar te krijgen.

www.aanpakduurzaamgww.nl


Voor deze aanpak stellen wij pa
ssende contracten op! 

Belt u ons voor advies: 0578 - 6310 47 

donderdag 6 juni 2013

Onrechtmatige daad overheidsorgaan

Het Waterschap handelt onrechtmatig door na een afgeronde aanbestedingsprocedure een derde partij achteraf partij te laten zijn aan de raamovereenkomst, aldus de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg.

De casus:

A, B en C BV zijn omstreeks december 2011 een raamovereenkomst aangegaan met het Waterschapsbedrijf Limburg (hierna: WBL) met als onderwerp “onderhoud en renovatie rioolgemalen”. Deze raamovereenkomst is tot stand gekomen tussen partijen na het houden van een openbare Europese aanbesteding in de zin van het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten. Het doel van de aanbesteding was dat WBL drie aannemers zou selecteren, aan wie gedurende de looptijd van de raamovereenkomst werkzaamheden betreffen het groot onderhoud aan en de renovatie van rioolgemalen zou worden aangeboden. Als er sprake zou zijn van een opdracht met een belang groter dan € 25.000,00 zou WBL aan ieder van de deelnemers een nadere offerte vragen, die dan onderling met elkaar zouden worden vergeleken, op basis van vooraf geformuleerde gunningscriteria (laagste prijs). Uiteindelijk zou een opdracht dan aan één van de drie deelnemers kunnen worden gegund. 

In november 2012 is C BV in staat van faillissement verklaard. Er is sprake van een doorstart na faillissement. Daartoe is een zogenaamde nieuwe C BV. WBL heeft aangegeven dat zij de “nieuwe” C BV in de raamovereenkomst wil accepteren. A en B hebben daartegen bezwaar gemaakt. 

Het geschil 

A en B vorderen samengevat WBL te bevelen dat het werk dat opgedragen moet/gaat worden in het kader van de raamovereenkomst op te dragen aan ofwel A ofwel B na daartoe uitgebrachte offerte. Tevens vorderen A en B WBL te verbieden dat het werk dat opgedragen moet/gaat worden in het kader van de raamovereenkomst op te dragen aan derden, waaronder de “nieuwe” C BV op straffe van een dwangsom. 

Oordeel 

Allereerst geeft de voorzieningenrechter aan dat het aanbestedingsrecht wordt gekenmerkt als strikt formeel, met als doel inschrijvers in de gelegenheid te stellen op een onderlinge gelijke en voor hem transparante wijze te laten meedingen naar een overheidsopdracht. 

In casu is weliswaar de aanbestedingsprocedure inmiddels beëindigd, maar de raamovereenkomst kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet geheel los worden gezien van de aanbestedingsprocedure. Immers, de document van de raamovereenkomst, waaronder de aanbestedingsleidraad, maken deel uit van de raamovereenkomst. A en B mochten ten tijde van het tot stand komen van de raamovereenkomst er in redelijkheid vanuit gaan dat alleen partijen die de aanbestedingsprocedure hadden doorlopen en voldeden aan de minimumvereisten, zoals onder meer vermeld in de aanbestedingsleidraad, mochten toetreden tot de raamovereenkomst. A en B mochten er dus vanuit gaan dat al hun concurrenten op een gelijke en transparante manier door WBL worden beoordeeld en behandeld.

Naar het oordeel van de voorzieningenrechter handelt WBL ten opzichte van A en B onrechtmatig en onzorgvuldig, indien zij toestaat dat een derde partij (in casu de “nieuwe” C BV) achteraf partij wordt bij de raamovereenkomst waarbij ook nog eens zou gelden dat een aantal minimumvereisten waaraan A en B moesten voldoen niet gelden ten aanzien van die derde. Het staat vast dat de nieuwe C niet heeft meegedaan aan de aanbestedingsprocedure en ook niet kan voldoen aan alle aanbestedingsvoorwaarden. Denk hierbij aan de minimumvereisten voor wat betreft financiële en economische draagkracht. Hierdoor wordt de nieuwe C als concurrent van A en B door WBL bevoordeeld. In ieder geval heeft de “nieuwe” C niet de kosten hoeven te dragen van het doorlopen van de aanbestedingsprocedure. 

Indien een dergelijke handelswijze door een overheidsorgaan zou worden toegestaan zouden het gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel, volstrekt zinloos zijn. Samenvattend komt de voorzieningenrechter tot het oordeel dat de vorderingen van A en B derhalve worden toegewezen, behoudens de gevorderde dwangsom. 


dinsdag 4 juni 2013

Samenwerken en duurzaam: kansen voor de bouw

Op maandag 3 juni waren wij aanwezig bij een bijeenkomst in het PEC stadion in Zwolle voor ondernemers in de bouwsector, met als thema “Slim Energie Thuis”. Provincie Overijssel, 24 gemeenten, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en Syntens werken nauw samen om tot en met 2015 de ambitieuze doelstelling te realiseren om 10.000 woningen in Overijssel energiezuinig te maken. 

Om deze doelstelling te realiseren heeft de Provincie Overijssel verschillende regelingen in leven geroepen. Onder meer voor particulieren geldt:

1. Woningbezitters kunnen tot 900 euro terug krijgen op energiebesparende maatregelen
2. Een duurzaamheidslening tot 20.000 euro voor onder meer het plaatsen van pelletkachels, zonnepanelen, zonneboliers en sedumdaken.

Daarnaast hebben 25 woningcoöperaties een overeenkomst om de komende jaren de huurwoningen energie zuiniger te maken. Veel gemeenten in Overijssel hebben een energie loket ingericht waar de consument heen kan met vragen.

Wat ons aansprak is, dat er nadrukkelijk een beroep gedaan werd op de uitvoerende bedrijven. De ondernemers in de bouwsector. Het project Slim Energie Thuis gaat namelijk niet alleen maar om beetje “groen”, maar om duurzaamheid en toekomstbestendig maken van de bedrijven. Door andere vormen van samenwerking, nieuwe markten creëren en een andere aanpak wordt werk ontsloten en kansen voor de toekomst gerealiseerd. Uitvoerende bedrijven krijgen ondersteuning van de provincie, syntens en de gemeenten. 

Gedeputeerde Theo Rietkerk van de Provincie Gelderland noemde zelfs een verwachte omzet van 100 miljoen euro. Dit project wordt als pilot gezien voor andere provincies in Nederland. Ook kleinere bedrijven komen in aanmerking. Als er maar samengewerkt wordt. Samenwerken om uiteindelijk te klant tevreden te krijgen, zodat deze , aldus gedeputeerde Theo Rietkerk, “een comfortabele energie rekening krijgt”.

Kortom, een kans voor de bouwondernemers en installateurs in Overijssel! 

Besluit u samen te gaan werken, denk dan wel even aan de onderliggende contracten. Zodat ieders verantwoordelijkheid duidelijk is. Deze contracten kunnen wij voor u opstellen of we kunnen van al opgestelde contacten een korte review doen. Wij beloven dat ook duurzaam te doen! 

Het sfeerverslag in film (3 juni, Zwolle) staat online. Op Vimeo en YouTube.