maandag 26 augustus 2013

De beste tips voor wie weinig tijd heeft

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

De beste tips voor wie weinig tijd heeft 

Door John Vrakking

Dagelijks krijg ik te maken met cursisten uit alle denkbare beroepen die kampen met hetzelfde. Ze hebben te veel te doen en te weinig tijd om het uit te voeren. In mijn training heb ik dan een hele dag om ze te leren hoe daarmee om te gaan. Deze korte column is daarvoor te kort, dus ik ga u een noodgreep leren. Het is Time-Management ‘quick and dirty’…

Soms lijken de bergen werk niet te overzien. Het lijkt dan ook het meest voor de hand te liggen om maar direct aan de slag te gaan. Hoe weet u dan waarmee het meest bereikt? Simpel: de meeste vooruitgang boekt u door even stil te staan.

1. Inventariseer al uw taken
Neem even rust en maak om te beginnen een ToDo-lijst of actielijst. Daarop moeten doe-dingen staan, taken die u kunt uitvoeren. Pas op dat u er geen projecten op zet: dat zijn containers vol taken, die eerst terugvertaald moeten worden naar behapbare brokken. Pas dan mogen die afzonderlijke taken op uw lijstje komen.

2. Filter uw lijstje 
Er is een groot verschil tussen ‘alle dingen die gedaan moeten worden’ en ‘uw takenlijst’. Zelfs als u een éénmanszaak heeft, staat nergens geschreven dat u alles zelf moet doen. Delegeer of besteed zaken uit waar u geen tijd voor heeft. Of waar iemand anders beter in is. 

3. Werk op papier
Probeer niet alles te onthouden, werk op papier. Uw hoofd is bedoeld om na te denken, niet om taken in op te bergen. Dingen die u probeert te onthouden zakken weg. U kunt ze niet reproduceren op het moment dat u ze nodig heeft. Om toch weer omhoog te borrelen op de meest onbruikbare momenten… Maak uw hoofd leeg en schrijf alles naar een papieren To-Do-list. Of gebruik uw telefoon of de takenlijst in Outlook op uw PC. 

4. Maak keuzes
Een ToDo-lijst geeft u zicht op de werkvoorraad, maar er gebeurt nog niets. Daarvoor zult u eerst keuzes moeten maken uit de taken op de lijst. U moet prioriteiten stellen. 
Ik ga er vanuit dat u druk bent en geen tijd heeft voor filosofisch Time-Management. Ik geef u daarom een quick-win oplossing. Stel u zelf de vraag: ‘wat kan ik vandaag doen dat onze bedrijfsdoelstellingen het meest vooruit helpt?’. Wees eerlijk!

5. Aan de gang
Neem één of twee taken van de lijst om vandaag af te werken. Blok in uw agenda voor elk daarvan anderhalf uur af. Ga er mee om alsof het afspraken zijn met een bezoeker: uw telefoons uit, uw email uit, geen binnenlopers. Zorg dat u ongestoord kunt werken. Werk daarna de opgehoopte vragen af en neem de volgende taak bij de kop. Wie op deze manier zorgt dat er tijd is om geconcerteerd te werken, kan steeds productieve spurtjes maken.

Ik hoop u met deze vijf tips het inzicht te hebben gegeven hoe u met minder moeite dichterbij werkelijke resultaten kunt komen. Succes!

John Vrakking is trainer, inspirator en spreker. Hij leert u meer uit uw tijd te halen in minder tijd. Hij geeft al bijna twintig jaar trainingen in time-, team- en strategisch management. Over Time-Management schrijft op managersonline.nl, in dagblad Tubantia en op www.johnvrakking.nl/timemanagement. E-mail: john@johnvrakking.nl