donderdag 3 april 2014

Commissie van Aanbestedingsexperts voldoet aan behoefte

Het doel van de Commissie van Aanbestedingsexperts is door een snelle, zorgvuldige en laagdrempelige behandeling van klachten bij te dragen aan de oplossing van aanbestedingsklachten. Voorts is het doel van de Commissie de professionaliteit van de aanbestedingspraktijk verder te verbeteren en een leereffect teweeg te brengen bij ondernemingen, aanbestedende diensten en speciale-sectorbedrijven.

Daarnaast heeft de Commissie tot taak tussen partijen te bemiddelen en niet bindende adviezen te geven naar aanleiding van klachten. 

Per 1 maart 2014 zijn 70 klachten door de Commissie ontvangen. Alle zijn ingediend door bedrijven die mee willen dingen naar overheidsopdrachten. Klagers zijn dus (potentiĆ«le) gegadigden en (potentiĆ«le) inschrijvers. De behandelde klachten zijn gepubliceerd op de website http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/behandelde-klachten

Jaarlijks brengt de Commissie verslag uit over haar werkzaamheden en haar bevindingen: