woensdag 18 juni 2014

Veertiendagenbrief incassokosten

Voordat incassokosten in rekening kunnen worden gebracht bij consumenten, dient de consument eerst per brief een termijn van 14 dagen worden gegeven om alsnog te betalen. Pas na deze 14 dagen bestaat het recht op vergoeding van incassokosten.

Aan de Hoge Raad is de vraag voorgelegd, of er na deze ‘veertiendagenbrief’ al recht bestaat op vergoeding buitengerechtelijke incassokosten, ook indien er nadien geen andere incassohandeling zijn verricht.

De Hoge Raad heeft op 13 juni 2014 deze vraag bevestigend beantwoord:

De Hoge Raad 13 juni 2014 (Conclusie: ECLI:NL:PHR:2014:289) beantwoordt de prejudiciĆ«le vraag aldus, dat art. 6:96 lid 6 BW aldus moet worden uitgelegd dat, 

- indien de schuldeiser in redelijkheid tot het verrichten van incassohandelingen is overgegaan en de daarin genoemde veertiendagenbrief aan de consument-schuldenaar heeft gestuurd,

- bij uitblijven van de betaling binnen de termijn van veertien dagen, 

- de de vergoeding voor buitengerechtelijke incassohandelingen door de consument-schuldenaar verschuldigd wordt, 

- zonder dat de schuldeiser gehouden is daartoe nog nadere incassohandelingen te verrichten.