woensdag 1 juni 2011

Persbericht Schrader Advocaat, Specialist in bouwrecht

Het kantoor Schrader Advocaat is gespecialiseerd in het civiele bouwrecht. Civiel bouwrecht is een rechtsgebied waar alle aannemers, constructeurs, installateurs, opdrachtgevers, architecten en overheden wel eens mee te maken krijgen. Voor alles er wat fout is gegaan voor, tijdens of na het (ver-)bouwproces kan Schrader Advocaat ingeschakeld worden.
Oprichtster Yvonne Schrader heeft jarenlange ervaring in het bouwrecht. Deze ervaring heeft zij opgedaan bij vooraanstaande advocatenkantoren. Strategische heroriëntering bij het laatste kantoor heeft haar doen besluiten om haar bouwrechtpraktijk als zelfstandig ondernemer voort te zetten. De focus bij de grotere advocatenkantoren ligt steeds meer op de meest winstgevende secties. Bouwrecht hoort hier niet meer bij. Een belangrijke reden is onder meer de crisis, waar vooral de bouw door getroffen is. Daarnaast hebben cliënten steeds meer moeite met de hoge tarieven die op die kantoren gehanteerd worden. Yvonne: "Mijn ervaring is dat in deze markt de hoge uurtarieven veel aannemers ervan weerhoudt om kwalitatief goede juridische hulp in te schakelen, terwijl de problemen onverminderd groot zijn. Schrader Advocaat streeft dan ook naar dienstverlening op hoog, gespecialiseerd niveau, tegen redelijke tarieven en met een praktische benadering."

Bouwrecht draait vaak om 'niet goed, te laat en/of te duur'. Geschillen onderling regelen heeft de voorkeur, maar procederen is vaak onvermijdelijk. Door haar jarenlange ervaring ziet Schrader Advocaat vrijwel direct of procederen zinvol is. Snel en duidelijk advies, dat is de winst van deze ervaring. Yvonne: "Ik ben volledig ingevoerd in de algemene voorwaarden die gelden in de bouw. Door mijn specialisatie heb ik een voorsprong ten opzichte van advocaten die bouwrecht 'erbij doen'. Bouwgeschillen worden voornamelijk voorgelegd bij de arbiters van de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Hier gelden andere regels dan het burgerlijk wetboek. Ook de wijze van procederen is anders. Het is makkelijker, als je precies weet hoe deze procedures zijn ingericht, wat wel of niet relevant is en hoe arbiters naar een zaak kijken. Daarbij spreek ik de taal van de bouwwereld. Ik ben niet technisch onderlegd, maar de vaktaal is geen probleem en ik ken de verscheidenheid van veelvoorkomende bouwkundige gebreken. Zo kom ik snel tot de kern van een zaak."

Scherp, nuchter en efficiënt. Daar staat Schrader Advocaat voor. Zij bezoekt haar cliënten door heel Nederland en houdt kantoor aan de Sportl
aan 6a te Heerde, www.schrader.nl, telefoon 0578-631047.