vrijdag 4 oktober 2013

Gastblog: hoe u vermogensinkomensbijtelling zorgkosten kunt beperken

Schrader Advocaten nodigt elke maand een gast(e) uit om een onderwerp te delen. Deze bijdrage wordt dan op ons blog geplaatst en krijgt een plek in onze nieuwsbrief. We vinden het namelijk leuk om een podium te bieden voor mensen die iets te vertellen hebben. Buiten ons eigen vakgebied om. De onderwerpen die aan de orde komen hebben dus ook niet altijd (direct) betrekking op onze rechtsgebieden (bouw- en arbeidsrecht). 

Vermogensinkomensbijtelling zorgkosten beperken

door mr. Berto Kremer, notaris

Vanaf dit jaar telt niet alleen uw inkomen mee bij de bepaling hoeveel geld u zelf moet bijdragen voor uw AWBZ-zorg, zoals opname in een zorginstelling, ook uw vermogen wordt daarbij betrokken. Gaan we terug naar de tijd waarin het gevreesde “eigen huis opeten” gold? De eigen woning valt in box 1, de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait hebben wel invloed op de hoogte van uw inkomen. Dus indirect is uw eigen woning wel van invloed op de eigen bijdrage. Voor de vaststelling van de eigen bijdrage wordt er 12% van uw spaargeld en rente-inkomsten bij uw inkomen opgeteld. Met een laag inkomen en veel spaargeld pakt uw eigen bijdrage hoger uit en heeft u voor betaling daarvan een deel van uw spaargeld nodig. Wat kunt u doen om de pijn te verzachten?

Het is zinvol om na te gaan of in uw testament is geregeld dat uw kinderen na overlijden van een van de ouders hun erfdeel kunnen opeisen in het geval de langstlevende ouder wordt opgenomen in een zorginstelling. Als de kinderen in die situatie inderdaad hun erfdeel opeisen, wordt het vermogen van de langstlevende ouder kleiner en is er minder bijdrage verschuldigd.


Met een testament kunt u vermogen doorgeven aan uw kinderen. Ook dat is een manier om minder vermogen over te houden en bij opname in een zorginstelling minder eigen geld bij te dragen. Het vermogen blijft daarmee wel in de familie.

Tot slot, u kunt ook schenkingen aan uw kinderen doen. Daarmee wordt uw vermogen ook kleiner. Bovendien kunt u er met een goed schenkingsplan voor zorgen dat uw kinderen dan ook geen schenkbelasting over deze bedragen hoeven te betalen.


De komende vijftien maanden, van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000. Voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning of aflossing van eigen woningschuld. 


Het geschonken bedrag is vrijgesteld van schenkbelasting als het bedrag wordt gebruikt voor:

1. verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning en/of 
2. afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming en /of 
3. aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. 

De vrijstelling voor deze verhoogde schenking geldt voor iedereen en is niet beperkt tot de relatie ouder-kind. Evenmin geldt een leeftijdsbeperking. Als een kind al van zijn of haar ouder de eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 heeft ontvangen, dan komt dit bedrag in mindering op de nieuwe vrijstelling. 


Mr. Berto Kremer is notaris in Oldebroek en Wezep. Wilt u meer weten over de vermogensinkomensbijtelling en uw mogelijkheden om de pijn te verzachten of het doen van schenkingen, Notariaat Kremer kan u daarin goed en duidelijk advies geven. Kantoor Oldebroek: Beeklaan 10, 8096 AM Oldebroek, tel: (0525) 63 13 35
Kantoor Wezep: Stationsweg 87A, 8091 AC Wezep, tel: (038) 376 00 80 Email: info@notariaatkremer.nl      Website: www.notariaatkremer.nl