maandag 7 oktober 2013

VNO-NCW: Investeren, minder regels en gemaximeerde belastingen in top 3

Blijf investeren in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. Beperk de stijging van de lokale belastingen tot maximaal het niveau van de inflatie. Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen. Dat is de top drie van onderwerpen die de basis moeten vormen van de economische paragraaf van verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar maart. Werkgeversverenigingen MKB-Nederland/Midden en VNO-NCW Midden hebben hun verlanglijst gepresenteerd in het tienpuntenprogramma ‘Een sterk bedrijfsleven voor een sterke gemeente’. De komende maanden zullen zij met lokale ondernemersverenigingen deze standpunten inbrengen bij de lokale politiek.

Een sterk ondernemersklimaat zorgt voor een bloeiende gemeente, met voldoende werkgelegenheid. Bedrijven scheppen banen, zorgen voor een levendige gemeente en centrum en sponsoren lokale initiatieven. Ondernemers hebben daar een lokaal bestuur voor nodig met een sterke economische agenda, die groei stimuleert en onnodige belemmeringen wegneemt of voorkomt.

De top drie van de tien belangrijkste verkiezingsthema’s voor het midden- en kleinbedrijf ziet er als volgt uit.

Blijf investeren in de bouw en woningmarkt
Voor de toekomstige leefbaarheid en (economische) ontwikkeling van een gemeente is het van cruciaal belang dat geïnvesteerd blijft worden in bestaande bouw, nieuwbouw en infrastructuur. De gemeente heeft een belangrijke taak bij het vlottrekken van projecten die nu stilliggen, in samenspraak met het lokale bedrijfsleven, omringende gemeenten en de provincie. Dit blijft noodzaak, ook in tijden van bezuiniging. Gemeenten moeten daarom niet schrappen in bestaande investeringsplannen, maar slim gebruik maken van publiek-private samenwerking.

Zet een rem op lokale lasten voor het bedrijfsleven: maximaal de inflatie
Het midden- en kleinbedrijf is de motor van de economie, maar wordt gehinderd in zijn groei door de crisis en almaar stijgende lokale belastingen. Het bedrijfsleven is geen melkkoe. Lokale lasten moeten daarom in toom worden gehouden tot maximaal het niveau van de inflatie. In het bijzonder vragen ondernemers aandacht voor de OZB niet-woningen (beperkte stijging), bouwleges (efficiënter werken leidt tot lagere lasten) en de toeristenbelasting (al jaren disproportioneel aan het stijgen; afschaffen).

Zorg voor minder regels door onnodige vergunningen te schrappen, gebruik het Bewijs van Goede Dienst
Zet de ondernemer centraal in de dienstverlening! Concreet betekent dit het opruimen van overbodige formulieren, vergunningen en regels, het verbeteren van de service en inspecties te concentreren op de werkelijke risico’s en structurele overtreders. Het bewijs van Goede Dienst is een prima hulpmiddel om te meten hoe ver gemeenten op weg zijn als het gaat om snelheid van dienstverlening, professionaliteit, deskundigheid en betrouwbaarheid. Alle gemeenten zouden dit daarom moeten invoeren.

De top tien van onderwerpen wordt gecompleteerd met:
• Dring winkelleegstand terug en zorg voor een goede visie op detailhandel
• Schep ruimte voor bedrijven met voldoende vestigingslocaties en vitale bedrijventerreinen
• Reïntegratie zonder gedoe met goede zorg en begeleiding en geen verplichte social return
• Maak werk van zorg door gebruik te maken van de expertise van zorgaanbieders
• Besteed goed uit en aan, en betaal rekeningen op tijd
• Veilig ondernemen voor en met het bedrijfsleven. Geef KVO-B een prominente plek
• BIZ is beter: van, voor en door ondernemers. Voorkom wildgroei ondernemersfondsen
Alle punten zijn na te lezen op de site www.lokalegroeiagenda.nl.

MKB-Nederland/Midden en VNO-NCW Midden zullen de komende maanden gebruiken om op verschillende manieren hun stem te laten horen bij lokale politieke partijen. Uiteraard komen daarbij ook plaatselijke thema’s aan bod. Zodat ondernemers op 19 maart 2014 kunnen kiezen voor een partij die het ondernemersbelang hoog houdt.

Het volledige persbericht kunt u hier nalezen