woensdag 9 oktober 2013

Sectorupdate: MKB-visie en sectorprognoses 2014

In de MKB-visie belicht de Rabobank de kansen voor ondernemers in het MKB. Kansen die zich voordoen door vernieuwing. En vooral door dingen anders te doen en andere dingen te doen. Wat is de meerwaarde van vernieuwing door samenwerking voor u als ondernemer in het MKB? Wellicht zijn de mogelijkheden tot samenwerking eenvoudiger en dichterbij dan u denkt? U leest het in de MKB-visie: 'Meer kansen door samen te vernieuwen'.
http://www.rabobank.nl/images/rabo_cijfers_en_trends_mkb_visie_okt_2013_29440153.pdf