donderdag 23 mei 2013

Training juridische vaardigheden.


Schrader Advocaten geeft regelmatig in-company trainingen "juridische vaardigheden". Het doel van deze praktische training is de bewustwording en herkenning van juridische risico´s in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden en uitspraken worden juridische aspecten toegelicht. Ook kunnen de deelnemers zelf voorbeelden aanhalen. 

Deze training is zeer geschikt voor projectleiders en werkvoorbereiders. Het is dan ook niet de bedoeling om de deelnemers op te leiden als jurist, maar er voor te zorgen dat eventuele juridische problemen eerder getackeld kunnen worden. 

Wij zullen tijdens deze training (een dagdeel) in principe de volgende agendapunten behandelen, maar uiteraard kunnen de onderwerpen in overleg aangepast worden:

  1. Introductie, inleiding
  2. Korte uitleg overeenkomsten/verbintenissenrecht
  3. Algemene voorwaarden toepassen of afwijzen
  4. Administratieve bepalingen in het bestek
  5. Belangrijkste hoofdstukken in de UAV, zoals (uitvoering)/bouwtijdverlenging/planning, korting/boete bij te late oplevering, aansprakelijkheid na oplevering en bestekwijzigingen, stelposten en verrekenbare hoeveelheden.
  6. Relevante wijzigingen UAV 2012 t.o.v. UAV 1989
  7. Hoe hiermee om te gaan in de praktijk.

Daarnaast kan er een korte samenvatting worden gemaakt van wat er tijdens deze bijeenkomst(en) is besproken en tegen welke praktijkproblemen de deelnemers aanlopen. Dit zal dan aan de directie worden teruggekoppeld. 

De reacties op onze trainingen zijn lovend en positieve effecten als direct gevolg van onze training hebben wij al gehoord. Het is ook voor uw organisatie van belang! Graag zijn wij bereid om een nadere toelichting en/of referenties te geven. Neemt u daarvoor gerust contact met ons op.