maandag 17 juni 2013

Commissie van Aanbestedingsexperts

Overheden en andere publiekrechtelijke organisaties, maar ook bepaalde overheidsbedrijven zijn verplicht hun inkoop te laten verlopen volgens aanbestedingsprocedures, zoals die geregeld zijn in de Aanbestedingswet 2012. Alleen klachten over aanbestedingen die na 1 april 2013 bekend gemaakt zijn kunnen aan de commissie worden voorgelegd.

Een ondernemer die deelneemt aan zo’n procedure en vindt dat de aanbestedingsregels niet goed zijn toegepast of dat hij onheus is behandeld, kan daarover een klacht indienen bij de Commissie van Aanbestedingsexperts. Omgekeerd kunnen aanbestedende organisaties klagen over het gedrag van deelnemende ondernemingen.

De Commissie van Aanbestedingsexperts onderzoekt of zij een bemiddelende rol kan spelen of brengt een niet-bindend advies uit aan betrokken partijen hoe de klacht opgelost zou kunnen worden.
De website van de Commissie van Aanbestedingsexperts vindt u hier: http://www.commissievanaanbestedingsexperts.nl/