dinsdag 18 juni 2013

Ondernemers, let op uw huwelijk!

Door mr. Monique M.J.M. Wijnhoven[1]

Wees gerust, ik gebruik deze "pakkende" kop niet om me met de liefdesrelatie tussen u en uw echtgenoten te gaan bemoeien maar wel om te wijzen op het belang van juiste, lees actuele huwelijksvoorwaarden voor ondernemers.

Stelt u zich kort de vraag hoe lang u al gehuwd bent, grote kans dat uw huwelijksvoorwaarden ook van dezelfde leeftijd zijn. Maar, lopen de huwelijksvoorwaarden nog wel in de pas met de ontwikkelingen die zich binnen uw huwelijk en binnen uw onderneming hebben plaatsgevonden? Stel, u heeft destijds bij het opstellen van de huwelijks voorwaarden een jaarlijkse verrekening van bepaalde inkomsten met uw echtgenote afgesproken. Heeft u zich als ondernemer/echtgenoot hieraan gehouden? Het antwoord op deze vraag kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld bij een echtscheiding.

Heeft u niet verrekend tijdens het huwelijk en had u dat wel moeten doen op grond van de huwelijks voorwaarden dan bestaat er een kans dat bij de echtscheiding alsnog verrekend moet worden. En dat kan een lastige aangelegenheid worden omdat achteraf door u als ondernemer bewezen moet worden welke zaken privé zijn en welke tot het ondernemingsvermogen behoren.

De Wet neemt namelijk tot uitgangspunt dat al het vermogen dat bij het einde van het huwelijk aanwezig is geacht wordt gemeenschappelijk te zijn, behoudens tegenbewijs. En dat moet u gaan leveren. Maar dat was niet wat u als ondernemer voor ogen stond toen u voorafgaand aan het huwelijk huwelijksvoorwaarden te laten opstellen.

Resultaat van het niet uitvoeren van een verrekenbeding kan zijn dat bij een eventuele echtscheiding de aanstaande ex-echtgenoot achterover leunt en afwacht of u als ondernemer slaagt in deze bewijslast. Zo niet, dan wordt al het vermogen bij einde van het huwelijk (inclusief het ondernemingsvermogen!) door de helft gedaan en gedeeld.

Let dus goed op uw huwelijk, eh, huwelijksvoorwaarden. En wijzig deze zonodig voordat het te laat is. Sinds 2012 is de procedure voor een dergelijke wijziging een stuk eenvoudiger. Een bezoek aan de notaris volstaat, voorafgaande goedkeuring van de rechtbank is zelden meer nodig.

[1] Monique Wijnhoven is 15 jaar werkzaam geweest als kandidaat notaris, met name op het gebied van het vastgoed. Zij houdt zich nu bezig met estate planning en afwikkeling van nalatenschappen. Zij heeft de leergang executele bij de NOVEX (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) met goed gevolg afgerond en is nu lid van de NOVEX.
Wijnhoven EstateCoach, 0578-843925/0653878599, info@estatecoach.nl.