dinsdag 11 juni 2013

Aanpak duurzaam GWW

Gisteren hebben diverse partijen de Green Deal gww ondertekend. Het doel van de Green Deal Duurzaam gww is om alle infrastructuur en gebiedsontwikkelingen duurzaam aan te pakken en uit te werken.

Alle bouwministers, waterschappen, ProRail en diverse provincies en gemeenten én relevante brancheverenigingen in de bouw zetten hun handtekening om die ambitie waar te maken. Voor dit jaar verbinden de opdrachtgevers zich aan minimaal dertig pilots om het optimum te zoeken tussen ‘people, planet en profit’.

Opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, Dienst Landelijk Gebied en Defensie beloven standaard te kiezen voor een duurzame aanpak bij de aanleg van nieuwe wegen en bij gebiedsontwikkeling. Het ambitieweb, omgevingswijzer, DuboCalc en CO2-prestatieladder zijn de instrumenten waarmee partijen zichzelf dwingen in een vroeg stadium na te denken over duurzaamheid en de benodigde partijen bij elkaar te krijgen.

www.aanpakduurzaamgww.nl


Voor deze aanpak stellen wij pa
ssende contracten op! 

Belt u ons voor advies: 0578 - 6310 47