dinsdag 25 juni 2013

Aandacht voor arbitrage

Het jaarverslag van de Raad van Arbitrage 2012 is verschenen. Hierin een interview met Gerard Meijer, hoogleraar arbitragerecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en partner bij NautaDutilh: “Arbitrage heeft in zijn algemeenheid grote voordelen boven geschillenbeslechting via de rechter. Dat komt onder andere doordat de complexiteit van allerlei processen in onze maatschappij fors is toegenomen. Dat geldt zeker voor de bouw. Ketens van betrokken partijen zijn langer en overschrijden ook steeds vaker nationale grenzen."

Het volledige interview staat in het jaarverslag Raad van Arbitrage voor de Bouw 2012.
Jaarverslag RvA 2012